Nehemiah 6:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
589 [e]wa-’ă-nî-וַאֲנִי־and Afterward IPro
935 [e]ḇā-ṯî,בָ֗אתִיcameVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתto the houseNoun
8098 [e]šə-ma‘-yāhשְֽׁמַֽעְיָ֧הof ShemaiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
1806 [e]də-lā-yāhדְּלָיָ֛הof DelaiahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
4105 [e]mə-hê-ṭaḇ-’êlמְהֵֽיטַבְאֵ֖לof MehetabelNoun
1931 [e]wə-hūוְה֣וּאand who [was]Pro
6113 [e]‘ā-ṣūr;עָצ֑וּרshut upVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֡אמֶרand he saidVerb
3259 [e]niw-wā-‘êḏנִוָּעֵד֩Let us meet togetherVerb
413 [e]’el-אֶל־inPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֨יתthe houseNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֜יםof GodNoun
413 [e]’el-אֶל־insidePrep
8432 [e]tō-wḵתּ֣וֹךְ.. .. ..Noun
1964 [e]ha-hê-ḵāl,הַֽהֵיכָ֗לthe templeNoun
5462 [e]wə-nis-gə-rāhוְנִסְגְּרָה֙and let us shutVerb
1817 [e]dal-ṯō-wṯדַּלְת֣וֹתthe doorsNoun
1964 [e]ha-hê-ḵāl,הַהֵיכָ֔לof the templeNoun
3588 [e]כִּ֚יforConj
935 [e]bā-’îmבָּאִ֣יםthey are comingVerb
2026 [e]lə-hā-rə-ḡe-ḵā,לְהָרְגֶ֔ךָto kill youVerb
3915 [e]wə-lay-lāhוְלַ֖יְלָהin the nightNoun
935 [e]bā-’îmבָּאִ֥יםwill they comeVerb
2026 [e]lə-hā-rə-ḡe-ḵā.לְהָרְגֶֽךָ׃to killVerb
Hebrew Texts
נחמיה 6:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲנִי־בָ֗אתִי בֵּ֣ית שְֽׁמַֽעְיָ֧ה בֶן־דְּלָיָ֛ה בֶּן־מְהֵֽיטַבְאֵ֖ל וְה֣וּא עָצ֑וּר וַיֹּ֡אמֶר נִוָּעֵד֩ אֶל־בֵּ֨ית הָאֱלֹהִ֜ים אֶל־תֹּ֣וךְ הַֽהֵיכָ֗ל וְנִסְגְּרָה֙ דַּלְתֹ֣ות הַהֵיכָ֔ל כִּ֚י בָּאִ֣ים לְהָרְגֶ֔ךָ וְלַ֖יְלָה בָּאִ֥ים לְהָרְגֶֽךָ׃

נחמיה 6:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואני־באתי בית שמעיה בן־דליה בן־מהיטבאל והוא עצור ויאמר נועד אל־בית האלהים אל־תוך ההיכל ונסגרה דלתות ההיכל כי באים להרגך ולילה באים להרגך׃

Links
Nehemiah 6:10Nehemiah 6:10 Text AnalysisNehemiah 6:10 InterlinearNehemiah 6:10 MultilingualNehemiah 6:10 TSKNehemiah 6:10 Cross ReferencesNehemiah 6:10 Bible HubNehemiah 6:10 Biblia ParalelaNehemiah 6:10 Chinese BibleNehemiah 6:10 French BibleNehemiah 6:10 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 6:9
Top of Page
Top of Page