Ecclesiastes 6:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]’îšאִ֣ישׁA manNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רto whomPrt
5414 [e]yit-ten-יִתֶּן־has givenVerb
  lōwל֣וֹtoPrep
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֡יםGodNoun
6239 [e]‘ō-šerעֹשֶׁר֩richesNoun
5233 [e]ū-nə-ḵā-sîmוּנְכָסִ֨יםand wealthNoun
3519 [e]wə-ḵā-ḇō-wḏוְכָב֜וֹדand honorNoun
369 [e]wə-’ê-nen-nūוְֽאֵינֶ֨נּוּand nothingPrt
2638 [e]ḥā-sêrחָסֵ֥רso that he wantsAdj
5315 [e]lə-nap̄-šōwלְנַפְשׁ֣וֹ ׀for his soulNoun
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֣לof allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
183 [e]yiṯ-’aw-weh,יִתְאַוֶּ֗הhe desiresVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
7980 [e]yaš-lî-ṭen-nūיַשְׁלִיטֶ֤נּוּdo .. .. ..Verb
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָֽאֱלֹהִים֙yet GodNoun
398 [e]le-’ĕ-ḵōlלֶאֱכֹ֣לto eatVerb
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֔נּוּof allPrep
3588 [e]כִּ֛יforConj
376 [e]’îšאִ֥ישׁa sonNoun
5237 [e]nā-ḵə-rîנָכְרִ֖יof a foreignerAdj
398 [e]yō-ḵă-len-nū;יֹֽאכֲלֶ֑נּוּeatsVerb
2088 [e]zehזֶ֥הthisPro
1892 [e]he-ḇelהֶ֛בֶל[is] vanityNoun
2483 [e]wā-ḥo-lîוָחֳלִ֥יa and diseaseNoun
7451 [e]rā‘רָ֖ע[is] evilAdj
1931 [e]hū.הֽוּא׃itPro
Hebrew Texts
קהלת 6:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִ֣ישׁ אֲשֶׁ֣ר יִתֶּן־לֹ֣ו הָאֱלֹהִ֡ים עֹשֶׁר֩ וּנְכָסִ֨ים וְכָבֹ֜וד וְֽאֵינֶ֨נּוּ חָסֵ֥ר לְנַפְשֹׁ֣ו ׀ מִכֹּ֣ל אֲשֶׁר־יִתְאַוֶּ֗ה וְלֹֽא־יַשְׁלִיטֶ֤נּוּ הָֽאֱלֹהִים֙ לֶאֱכֹ֣ל מִמֶּ֔נּוּ כִּ֛י אִ֥ישׁ נָכְרִ֖י יֹֽאכֲלֶ֑נּוּ זֶ֥ה הֶ֛בֶל וָחֳלִ֥י רָ֖ע הֽוּא׃

קהלת 6:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
איש אשר יתן־לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו ׀ מכל אשר־יתאוה ולא־ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא׃

Links
Ecclesiastes 6:2Ecclesiastes 6:2 Text AnalysisEcclesiastes 6:2 InterlinearEcclesiastes 6:2 MultilingualEcclesiastes 6:2 TSKEcclesiastes 6:2 Cross ReferencesEcclesiastes 6:2 Bible HubEcclesiastes 6:2 Biblia ParalelaEcclesiastes 6:2 Chinese BibleEcclesiastes 6:2 French BibleEcclesiastes 6:2 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 6:1
Top of Page
Top of Page