Joshua 5:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֣תAt that timeNoun
1931 [e]ha-hî,הַהִ֗יאAt thatPro
559 [e]’ā-marאָמַ֤רsaidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֔עַJoshuaNoun
6213 [e]‘ă-śêhעֲשֵׂ֥הMakeVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
2719 [e]ḥar-ḇō-wṯחַֽרְב֣וֹתknives youNoun
6697 [e]ṣu-rîm;צֻרִ֑יםsharpNoun
7725 [e]wə-šūḇוְשׁ֛וּבand againVerb
4135 [e]mōlמֹ֥לcircumciseVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
8145 [e]šê-nîṯ.שֵׁנִֽית׃the secondNoun
Hebrew Texts
יהושע 5:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֶל־יְהֹושֻׁ֔עַ עֲשֵׂ֥ה לְךָ֖ חַֽרְבֹ֣ות צֻרִ֑ים וְשׁ֛וּב מֹ֥ל אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל שֵׁנִֽית׃

יהושע 5:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעת ההיא אמר יהוה אל־יהושע עשה לך חרבות צרים ושוב מל את־בני־ישראל שנית׃

Links
Joshua 5:2Joshua 5:2 Text AnalysisJoshua 5:2 InterlinearJoshua 5:2 MultilingualJoshua 5:2 TSKJoshua 5:2 Cross ReferencesJoshua 5:2 Bible HubJoshua 5:2 Biblia ParalelaJoshua 5:2 Chinese BibleJoshua 5:2 French BibleJoshua 5:2 German Bible

Bible Hub
Joshua 5:1
Top of Page
Top of Page