Joshua 3:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7925 [e]way-yaš-kêmוַיַּשְׁכֵּם֩And rose earlyVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֨עַJoshuaNoun
1242 [e]bab-bō-qerבַּבֹּ֜קֶרin the morningNoun
5265 [e]way-yis-‘ūוַיִּסְע֣וּand they removedVerb
7851 [e]mê-haš-šiṭ-ṭîm,מֵֽהַשִּׁטִּ֗יםfrom ShittimNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֙אוּ֙and cameVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֔ןJordanNoun
1931 [e]ה֖וּאhePro
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
3885 [e]way-yā-li-nūוַיָּלִ֥נוּand lodgedVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
2962 [e]ṭe-remטֶ֥רֶםbeforePrep
5674 [e]ya-‘ă-ḇō-rū.יַעֲבֹֽרוּ׃they passed overVerb
Hebrew Texts
יהושע 3:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּשְׁכֵּם֩ יְהֹושֻׁ֨עַ בַּבֹּ֜קֶר וַיִּסְע֣וּ מֵֽהַשִּׁטִּ֗ים וַיָּבֹ֙אוּ֙ עַד־הַיַּרְדֵּ֔ן ה֖וּא וְכָל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיָּלִ֥נוּ שָׁ֖ם טֶ֥רֶם יַעֲבֹֽרוּ׃

יהושע 3:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים ויבאו עד־הירדן הוא וכל־בני ישראל וילנו שם טרם יעברו׃

Links
Joshua 3:1Joshua 3:1 Text AnalysisJoshua 3:1 InterlinearJoshua 3:1 MultilingualJoshua 3:1 TSKJoshua 3:1 Cross ReferencesJoshua 3:1 Bible HubJoshua 3:1 Biblia ParalelaJoshua 3:1 Chinese BibleJoshua 3:1 French BibleJoshua 3:1 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:24
Top of Page
Top of Page