Jeremiah 42:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֞וּAnd saidVerb
413 [e]’el-אֶֽל־untoPrep
3414 [e]yir-mə-yā-hūיִרְמְיָ֣הוּJeremiahNoun
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֗יאthe prophetNoun
5307 [e]tip-pāl-תִּפָּל־be acceptedVerb
4994 [e]נָ֤אwe beseech youInj
8467 [e]ṯə-ḥin-nā-ṯê-nūתְחִנָּתֵ֙נוּ֙our supplicationNoun
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā,לְפָנֶ֔יךָbefore youNoun
6419 [e]wə-hiṯ-pal-lêlוְהִתְפַּלֵּ֤לand prayVerb
5704 [e]ba-‘ă-ḏê-nūבַּעֲדֵ֙נוּ֙us usPrep
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָyour GodNoun
1157 [e]bə-‘aḏבְּעַ֖דforPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7611 [e]haš-šə-’ê-rîṯהַשְּׁאֵרִ֣ית[even] remnantNoun
2063 [e]haz-zōṯ;הַזֹּ֑אתthisPro
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7604 [e]niš-’ar-nūנִשְׁאַ֤רְנוּwe are leftVerb
4592 [e]mə-‘aṭמְעַט֙[but] a fewSubst
7235 [e]mê-har-bêh,מֵֽהַרְבֵּ֔הof manyVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֥רasPrt
5869 [e]‘ê-ne-ḵāעֵינֶ֖יךָyour eyesNoun
7200 [e]rō-’ō-wṯרֹא֥וֹתdo beholdVerb
853 [e]’ō-ṯā-nū.אֹתָֽנוּ׃ - Acc
Hebrew Texts
ירמיה 42:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֞וּ אֶֽל־יִרְמְיָ֣הוּ הַנָּבִ֗יא תִּפָּל־נָ֤א תְחִנָּתֵ֙נוּ֙ לְפָנֶ֔יךָ וְהִתְפַּלֵּ֤ל בַּעֲדֵ֙נוּ֙ אֶל־יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּעַ֖ד כָּל־הַשְּׁאֵרִ֣ית הַזֹּ֑את כִּֽי־נִשְׁאַ֤רְנוּ מְעַט֙ מֵֽהַרְבֵּ֔ה כַּאֲשֶׁ֥ר עֵינֶ֖יךָ רֹאֹ֥ות אֹתָֽנוּ׃

ירמיה 42:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אל־ירמיהו הנביא תפל־נא תחנתנו לפניך והתפלל בעדנו אל־יהוה אלהיך בעד כל־השארית הזאת כי־נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך ראות אתנו׃

Links
Jeremiah 42:2Jeremiah 42:2 Text AnalysisJeremiah 42:2 InterlinearJeremiah 42:2 MultilingualJeremiah 42:2 TSKJeremiah 42:2 Cross ReferencesJeremiah 42:2 Bible HubJeremiah 42:2 Biblia ParalelaJeremiah 42:2 Chinese BibleJeremiah 42:2 French BibleJeremiah 42:2 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 42:1
Top of Page
Top of Page