2 Kings 18:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2790 [e]wə-he-ḥĕ-rî-šūוְהֶחֱרִ֣ישׁוּBut held their peaceVerb
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
6030 [e]‘ā-nūעָנ֥וּdo answeredVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹ - Acc
1697 [e]dā-ḇār;דָּבָ֑רa wordNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
4687 [e]miṣ-waṯמִצְוַ֨תcommandNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֥לֶךְof for the kingNoun
1931 [e]הִ֛יאhePro
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֖רsayingVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
6030 [e]ṯa-‘ă-nu-hū.תַעֲנֻֽהוּ׃do AnswerVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 18:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶחֱרִ֣ישׁוּ הָעָ֔ם וְלֹֽא־עָנ֥וּ אֹתֹ֖ו דָּבָ֑ר כִּי־מִצְוַ֨ת הַמֶּ֥לֶךְ הִ֛יא לֵאמֹ֖ר לֹ֥א תַעֲנֻֽהוּ׃

מלכים ב 18:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והחרישו העם ולא־ענו אתו דבר כי־מצות המלך היא לאמר לא תענהו׃

Links
2 Kings 18:362 Kings 18:36 Text Analysis2 Kings 18:36 Interlinear2 Kings 18:36 Multilingual2 Kings 18:36 TSK2 Kings 18:36 Cross References2 Kings 18:36 Bible Hub2 Kings 18:36 Biblia Paralela2 Kings 18:36 Chinese Bible2 Kings 18:36 French Bible2 Kings 18:36 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:35
Top of Page
Top of Page