Zechariah 8:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]wə-hê-ḇê-ṯîוְהֵבֵאתִ֣יAnd I will bringVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔םthemAcc
7931 [e]wə-šā-ḵə-nūוְשָׁכְנ֖וּand they shall dwellVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְin the midstNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םof JerusalemNoun
1961 [e]wə-hā-yū-וְהָיוּ־and they shall beVerb
  לִ֣יto mePrep
5971 [e]lə-‘ām,לְעָ֗םpeopleNoun
589 [e]wa-’ă-nîוַֽאֲנִי֙and IPro
1961 [e]’eh-yehאֶהְיֶ֤הwill beVerb
  lā-hemלָהֶם֙to themPrep
430 [e]lê-lō-hîm,לֵֽאלֹהִ֔יםGodNoun
571 [e]be-’ĕ-meṯבֶּאֱמֶ֖תin truthNoun
6666 [e]ū-ḇiṣ-ḏā-qāh.וּבִצְדָקָֽה׃and in righteousnessNoun
  sס -  
Hebrew Texts
זכריה 8:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵבֵאתִ֣י אֹתָ֔ם וְשָׁכְנ֖וּ בְּתֹ֣וךְ יְרוּשָׁלִָ֑ם וְהָיוּ־לִ֣י לְעָ֗ם וַֽאֲנִי֙ אֶהְיֶ֤ה לָהֶם֙ לֵֽאלֹהִ֔ים בֶּאֱמֶ֖ת וּבִצְדָקָֽה׃ ס

זכריה 8:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבאתי אתם ושכנו בתוך ירושלם והיו־לי לעם ואני אהיה להם לאלהים באמת ובצדקה׃ ס

Links
Zechariah 8:8Zechariah 8:8 Text AnalysisZechariah 8:8 InterlinearZechariah 8:8 MultilingualZechariah 8:8 TSKZechariah 8:8 Cross ReferencesZechariah 8:8 Bible HubZechariah 8:8 Biblia ParalelaZechariah 8:8 Chinese BibleZechariah 8:8 French BibleZechariah 8:8 German Bible

Bible Hub
Zechariah 8:7
Top of Page
Top of Page