Zechariah 13:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאIn thatPro
1961 [e]yih-yehיִֽהְיֶה֙there shall beVerb
4726 [e]mā-qō-wrמָק֣וֹרa fountainNoun
6605 [e]nip̄-tāḥ,נִפְתָּ֔חopenedVerb
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֥יתfor the houseNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֖ידof DavidNoun
3427 [e]ū-lə-yō-šə-ḇêוּלְיֹשְׁבֵ֣יand to the inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרֽוּשָׁלִָ֑םof JerusalemNoun
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭaṯלְחַטַּ֖אתfor sinNoun
5079 [e]ū-lə-nid-dāh.וּלְנִדָּֽה׃for uncleannessNoun
Hebrew Texts
זכריה 13:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ מָקֹ֣ור נִפְתָּ֔ח לְבֵ֥ית דָּוִ֖יד וּלְיֹשְׁבֵ֣י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם לְחַטַּ֖את וּלְנִדָּֽה׃

זכריה 13:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם לחטאת ולנדה׃

Links
Zechariah 13:1Zechariah 13:1 Text AnalysisZechariah 13:1 InterlinearZechariah 13:1 MultilingualZechariah 13:1 TSKZechariah 13:1 Cross ReferencesZechariah 13:1 Bible HubZechariah 13:1 Biblia ParalelaZechariah 13:1 Chinese BibleZechariah 13:1 French BibleZechariah 13:1 German Bible

Bible Hub
Zechariah 12:14
Top of Page
Top of Page