Proverbs 23:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
571 [e]’ĕ-meṯאֱמֶ֣תthe truthNoun
7069 [e]qə-nêhקְ֭נֵהBuyVerb
408 [e]wə-’al-וְאַל־and notAdv
4376 [e]tim-kōr;תִּמְכֹּ֑רdo sellVerb
2451 [e]ḥāḵ-māhחָכְמָ֖ה[also] wisdomNoun
4148 [e]ū-mū-sārוּמוּסָ֣רand instructionNoun
998 [e]ū-ḇî-nāh.וּבִינָֽה׃and understandingNoun
Hebrew Texts
משלי 23:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱמֶ֣ת קְ֭נֵה וְאַל־תִּמְכֹּ֑ר חָכְמָ֖ה וּמוּסָ֣ר וּבִינָֽה׃

משלי 23:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אמת קנה ואל־תמכר חכמה ומוסר ובינה׃

Links
Proverbs 23:23Proverbs 23:23 Text AnalysisProverbs 23:23 InterlinearProverbs 23:23 MultilingualProverbs 23:23 TSKProverbs 23:23 Cross ReferencesProverbs 23:23 Bible HubProverbs 23:23 Biblia ParalelaProverbs 23:23 Chinese BibleProverbs 23:23 French BibleProverbs 23:23 German Bible

Bible Hub
Proverbs 23:22
Top of Page
Top of Page