Lamentations 1:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6566 [e]pê-rə-śāhפֵּֽרְשָׂ֨הspreads forthVerb
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּ֜וֹןZion herNoun
3027 [e]bə-yā-ḏe-hā,בְּיָדֶ֗יהָhandsNoun
369 [e]’ênאֵ֤יןnonePrt
5162 [e]mə-na-ḥêmמְנַחֵם֙to comfortVerb
  lāh,לָ֔הּtoPrep
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֧הhas commandedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
3290 [e]lə-ya-‘ă-qōḇלְיַעֲקֹ֖בconcerning JacobNoun
5439 [e]sə-ḇî-ḇāwסְבִיבָ֣יו[should be] aroundSubst
6862 [e]ṣā-rāw;צָרָ֑יו[that] his adversariesAdj
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֧הisVerb
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֛םJerusalemNoun
5079 [e]lə-nid-dāhלְנִדָּ֖הas a menstruous womenNoun
996 [e]bê-nê-hem.בֵּינֵיהֶֽם׃amongPrep
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פֵּֽרְשָׂ֨ה צִיֹּ֜ון בְּיָדֶ֗יהָ אֵ֤ין מְנַחֵם֙ לָ֔הּ צִוָּ֧ה יְהוָ֛ה לְיַעֲקֹ֖ב סְבִיבָ֣יו צָרָ֑יו הָיְתָ֧ה יְרוּשָׁלִַ֛ם לְנִדָּ֖ה בֵּינֵיהֶֽם׃ ס

איכה 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פרשה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושלם לנדה ביניהם׃ ס

Links
Lamentations 1:17Lamentations 1:17 Text AnalysisLamentations 1:17 InterlinearLamentations 1:17 MultilingualLamentations 1:17 TSKLamentations 1:17 Cross ReferencesLamentations 1:17 Bible HubLamentations 1:17 Biblia ParalelaLamentations 1:17 Chinese BibleLamentations 1:17 French BibleLamentations 1:17 German Bible

Bible Hub
Lamentations 1:16
Top of Page
Top of Page