Judges 19:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣הAnd it wasVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
7200 [e]hā-rō-’eh,הָרֹאֶ֗הthat sawVerb
559 [e]wə-’ā-marוְאָמַר֙and it saidVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1961 [e]nih-yə-ṯāhנִהְיְתָ֤הdo deed doneVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־norAdv
7200 [e]nir-’ă-ṯāhנִרְאֲתָה֙seenVerb
2063 [e]kā-zōṯ,כָּזֹ֔אתsuchPro
3117 [e]lə-mî-yō-wmלְמִיּ֞וֹםfrom the dayNoun
5927 [e]‘ă-lō-wṯעֲל֤וֹתcame upVerb
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־that the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץout of the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yim,מִצְרַ֔יִםof EgyptNoun
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֣וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הthisPro
7760 [e]śî-mū-שִֽׂימוּ־considerVerb
  lā-ḵemלָכֶ֥םtoPrep
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֖יהָof itPrep
5779 [e]‘u-ṣūעֻ֥צוּtake adviceVerb
1696 [e]wə-ḏab-bê-rū.וְדַבֵּֽרוּ׃and speakVerb
  פ -  
Hebrew Texts
שופטים 19:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֣ה כָל־הָרֹאֶ֗ה וְאָמַר֙ לֹֽא־נִהְיְתָ֤ה וְלֹֽא־נִרְאֲתָה֙ כָּזֹ֔את לְמִיֹּ֞ום עֲלֹ֤ות בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם עַ֖ד הַיֹּ֣ום הַזֶּ֑ה שִֽׂימוּ־לָכֶ֥ם עָלֶ֖יהָ עֻ֥צוּ וְדַבֵּֽרוּ׃ פ

שופטים 19:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כל־הראה ואמר לא־נהיתה ולא־נראתה כזאת למיום עלות בני־ישראל מארץ מצרים עד היום הזה שימו־לכם עליה עצו ודברו׃ פ

Links
Judges 19:30Judges 19:30 Text AnalysisJudges 19:30 InterlinearJudges 19:30 MultilingualJudges 19:30 TSKJudges 19:30 Cross ReferencesJudges 19:30 Bible HubJudges 19:30 Biblia ParalelaJudges 19:30 Chinese BibleJudges 19:30 French BibleJudges 19:30 German Bible

Bible Hub
Judges 19:29
Top of Page
Top of Page