Joshua 20:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5127 [e]wə-nāsוְנָ֞סwhen he who does fleeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
259 [e]’a-ḥaṯאַחַ֣ת ׀oneAdj
5892 [e]mê-he-‘ā-rîmמֵהֶעָרִ֣יםcitiesNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֗לֶּהof thosePro
5975 [e]wə-‘ā-maḏוְעָמַד֙and shall standVerb
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֚תַחat the enteringNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרof the gateNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירof the cityNoun
1696 [e]wə-ḏib-berוְדִבֶּ֛רand shall declareVerb
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֛יin the hearingNoun
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֥י־of the eldersAdj
5892 [e]hā-‘îr-הָעִֽירof that cityNoun
1931 [e]ha-hîהַהִ֖יאof thatPro
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]də-ḇā-rāw;דְּבָרָ֑יוhis causeNoun
622 [e]wə-’ā-sə-p̄ūוְאָסְפ֨וּand they shall takeVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֤וֹhimAcc
5892 [e]hā-‘î-rāhהָעִ֙ירָה֙into the cityNoun
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵיהֶ֔םand givePrep
5414 [e]wə-nā-ṯə-nū-וְנָתְנוּ־.. .. ..Verb
  lōwל֥וֹto himPrep
4725 [e]mā-qō-wmמָק֖וֹםa placeNoun
3427 [e]wə-yā-šaḇוְיָשַׁ֥בthat he may dwellVerb
5973 [e]‘im-mām.עִמָּֽם׃amongPrep
Hebrew Texts
יהושע 20:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָ֞ס אֶל־אַחַ֣ת ׀ מֵהֶעָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה וְעָמַד֙ פֶּ֚תַח שַׁ֣עַר הָעִ֔יר וְדִבֶּ֛ר בְּאָזְנֵ֛י זִקְנֵ֥י הָעִֽיר־הַהִ֖יא אֶת־דְּבָרָ֑יו וְאָסְפ֨וּ אֹתֹ֤ו הָעִ֙ירָה֙ אֲלֵיהֶ֔ם וְנָתְנוּ־לֹ֥ו מָקֹ֖ום וְיָשַׁ֥ב עִמָּֽם׃

יהושע 20:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונס אל־אחת ׀ מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני העיר־ההיא את־דבריו ואספו אתו העירה אליהם ונתנו־לו מקום וישב עמם׃

Links
Joshua 20:4Joshua 20:4 Text AnalysisJoshua 20:4 InterlinearJoshua 20:4 MultilingualJoshua 20:4 TSKJoshua 20:4 Cross ReferencesJoshua 20:4 Bible HubJoshua 20:4 Biblia ParalelaJoshua 20:4 Chinese BibleJoshua 20:4 French BibleJoshua 20:4 German Bible

Bible Hub
Joshua 20:3
Top of Page
Top of Page