Jeremiah 36:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֨אThen readVerb
1263 [e]ḇā-rūḵבָר֥וּךְBaruchNoun
5612 [e]bas-sê-p̄erבַּסֵּ֛פֶרfrom the bookNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יthe wordsNoun
3414 [e]yir-mə-yā-hūיִרְמְיָ֖הוּof JeremiahNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתin the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3957 [e]bə-liš-kaṯבְּלִשְׁכַּ֡תin the chamberNoun
1587 [e]gə-mar-yā-hūגְּמַרְיָהוּ֩of GemariahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
8227 [e]šā-p̄ānשָׁפָ֨ןof ShaphanNoun
5608 [e]has-sō-p̄êrהַסֹּפֵ֜רthe scribeVerb
2691 [e]be-ḥā-ṣêrבֶּחָצֵ֣רcourtNoun
5945 [e]hā-‘el-yō-wn,הָעֶלְי֗וֹןin the higherAdj
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֣תַחat the entryNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֤עַרgateNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
2319 [e]he-ḥā-ḏāš,הֶֽחָדָ֔שׁof the newAdj
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֖יin the earsNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃the peopleNoun
Hebrew Texts
ירמיה 36:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֨א בָר֥וּךְ בַּסֵּ֛פֶר אֶת־דִּבְרֵ֥י יִרְמְיָ֖הוּ בֵּ֣ית יְהוָ֑ה בְּלִשְׁכַּ֡ת גְּמַרְיָהוּ֩ בֶן־שָׁפָ֨ן הַסֹּפֵ֜ר בֶּחָצֵ֣ר הָעֶלְיֹ֗ון פֶּ֣תַח שַׁ֤עַר בֵּית־יְהוָה֙ הֶֽחָדָ֔שׁ בְּאָזְנֵ֖י כָּל־הָעָֽם׃

ירמיה 36:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא ברוך בספר את־דברי ירמיהו בית יהוה בלשכת גמריהו בן־שפן הספר בחצר העליון פתח שער בית־יהוה החדש באזני כל־העם׃

Links
Jeremiah 36:10Jeremiah 36:10 Text AnalysisJeremiah 36:10 InterlinearJeremiah 36:10 MultilingualJeremiah 36:10 TSKJeremiah 36:10 Cross ReferencesJeremiah 36:10 Bible HubJeremiah 36:10 Biblia ParalelaJeremiah 36:10 Chinese BibleJeremiah 36:10 French BibleJeremiah 36:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:9
Top of Page
Top of Page