Deuteronomy 15:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ifConj
4376 [e]yim-mā-ḵêrיִמָּכֵ֨רbe soldVerb
  lə-ḵāלְךָ֜toPrep
251 [e]’ā-ḥî-ḵāאָחִ֣יךָa your brotherNoun
5680 [e]hā-‘iḇ-rî,הָֽעִבְרִ֗יHebrew manAdj
176 [e]’ōwא֚וֹorConj
5680 [e]hā-‘iḇ-rî-yāh,הָֽעִבְרִיָּ֔הa Hebrew womenAdj
5647 [e]wa-‘ă-ḇā-ḏə-ḵāוַעֲבָֽדְךָ֖and serve youVerb
8337 [e]šêšשֵׁ֣שׁsixNoun
8141 [e]šā-nîm;שָׁנִ֑יםyearsNoun
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָה֙then in the yearNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘iṯ,הַשְּׁבִיעִ֔תseventhAdj
7971 [e]tə-šal-lə-ḥen-nūתְּשַׁלְּחֶ֥נּוּyou shall let him goVerb
2670 [e]ḥā-p̄ə-šîחָפְשִׁ֖יfreeAdj
5973 [e]mê-‘im-māḵ.מֵעִמָּֽךְ׃fromPrep
Hebrew Texts
דברים 15:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־יִמָּכֵ֨ר לְךָ֜ אָחִ֣יךָ הָֽעִבְרִ֗י אֹ֚ו הָֽעִבְרִיָּ֔ה וַעֲבָֽדְךָ֖ שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים וּבַשָּׁנָה֙ הַשְּׁבִיעִ֔ת תְּשַׁלְּחֶ֥נּוּ חָפְשִׁ֖י מֵעִמָּֽךְ׃

דברים 15:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך׃

Links
Deuteronomy 15:12Deuteronomy 15:12 Text AnalysisDeuteronomy 15:12 InterlinearDeuteronomy 15:12 MultilingualDeuteronomy 15:12 TSKDeuteronomy 15:12 Cross ReferencesDeuteronomy 15:12 Bible HubDeuteronomy 15:12 Biblia ParalelaDeuteronomy 15:12 Chinese BibleDeuteronomy 15:12 French BibleDeuteronomy 15:12 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 15:11
Top of Page
Top of Page