1 Kings 7:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1004 [e]bê-ṯōwבֵּיתוֹ֙his own houseNoun
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֣הwas buildingVerb
8010 [e]šə-lō-mōh,שְׁלֹמֹ֔הBut SolomonNoun
7969 [e]šə-lōšשְׁלֹ֥שׁthreeNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh;שָׁנָ֑הyearsNoun
3615 [e]way-ḵalוַיְכַ֖לand he finishedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1004 [e]bê-ṯōw.בֵּיתֽוֹ׃his houseNoun
Hebrew Texts
מלכים א 7:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־בֵּיתֹו֙ בָּנָ֣ה שְׁלֹמֹ֔ה שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה וַיְכַ֖ל אֶת־כָּל־בֵּיתֹֽו׃

מלכים א 7:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את־כל־ביתו׃

Links
1 Kings 7:11 Kings 7:1 Text Analysis1 Kings 7:1 Interlinear1 Kings 7:1 Multilingual1 Kings 7:1 TSK1 Kings 7:1 Cross References1 Kings 7:1 Bible Hub1 Kings 7:1 Biblia Paralela1 Kings 7:1 Chinese Bible1 Kings 7:1 French Bible1 Kings 7:1 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:38
Top of Page
Top of Page