1 Kings 18:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֙הוּ֙ElijahNoun
256 [e]lə-’aḥ-’āḇ,לְאַחְאָ֔בto AhabNoun
5927 [e]‘ă-lêhעֲלֵ֖הGet you upVerb
398 [e]’ĕ-ḵōlאֱכֹ֣לeatVerb
8354 [e]ū-šə-ṯêh;וּשְׁתֵ֑הand drinkVerb
3588 [e]kî-כִּי־forConj
6963 [e]qō-wlק֖וֹל[there is] a soundNoun
1995 [e]hă-mō-wnהֲמ֥וֹןof abundanceNoun
1653 [e]hag-gā-šem.הַגָּֽשֶׁם׃of rainNoun
Hebrew Texts
מלכים א 18:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר אֵלִיָּ֙הוּ֙ לְאַחְאָ֔ב עֲלֵ֖ה אֱכֹ֣ל וּשְׁתֵ֑ה כִּי־קֹ֖ול הֲמֹ֥ון הַגָּֽשֶׁם׃

מלכים א 18:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושתה כי־קול המון הגשם׃

Links
1 Kings 18:411 Kings 18:41 Text Analysis1 Kings 18:41 Interlinear1 Kings 18:41 Multilingual1 Kings 18:41 TSK1 Kings 18:41 Cross References1 Kings 18:41 Bible Hub1 Kings 18:41 Biblia Paralela1 Kings 18:41 Chinese Bible1 Kings 18:41 French Bible1 Kings 18:41 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:40
Top of Page
Top of Page