1 Chronicles 21:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]way-yiś-śāוַיִּשָּׂ֨אAnd lifted upVerb
1732 [e]ḏā-wîḏדָוִ֜ידDavidNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5869 [e]‘ê-nāw,עֵינָ֗יוhis eyesNoun
7200 [e]way-yarוַיַּ֞רְאand sawVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4397 [e]mal-’aḵמַלְאַ֤ךְthe angelNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
5975 [e]‘ō-mêḏ,עֹמֵ֗דstandVerb
996 [e]bênבֵּ֤יןbetweenPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֙רֶץ֙the earthNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֣יןand betweenPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםthe heavenNoun
2719 [e]wə-ḥar-bōwוְחַרְבּ֤וֹand swordNoun
8025 [e]šə-lū-p̄āhשְׁלוּפָה֙having a drawnVerb
3027 [e]bə-yā-ḏōw,בְּיָד֔וֹin his handNoun
5186 [e]nə-ṭū-yāhנְטוּיָ֖הstretched outVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םJerusalemNoun
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֨לthen fellVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֧ידDavidNoun
2205 [e]wə-haz-zə-qê-nîmוְהַזְּקֵנִ֛יםand the eldersAdj
3680 [e]mə-ḵus-sîmמְכֻסִּ֥ים[of Israel who were] clothedVerb
8242 [e]baś-śaq-qîmבַּשַּׂקִּ֖יםwith sackclothNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nê-hem.פְּנֵיהֶֽם׃their facesNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשָּׂ֨א דָוִ֜יד אֶת־עֵינָ֗יו וַיַּ֞רְא אֶת־מַלְאַ֤ךְ יְהוָה֙ עֹמֵ֗ד בֵּ֤ין הָאָ֙רֶץ֙ וּבֵ֣ין הַשָּׁמַ֔יִם וְחַרְבֹּ֤ו שְׁלוּפָה֙ בְּיָדֹ֔ו נְטוּיָ֖ה עַל־יְרוּשָׁלִָ֑ם וַיִּפֹּ֨ל דָּוִ֧יד וְהַזְּקֵנִ֛ים מְכֻסִּ֥ים בַּשַּׂקִּ֖ים עַל־פְּנֵיהֶֽם׃

דברי הימים א 21:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישא דויד את־עיניו וירא את־מלאך יהוה עמד בין הארץ ובין השמים וחרבו שלופה בידו נטויה על־ירושלם ויפל דויד והזקנים מכסים בשקים על־פניהם׃

Links
1 Chronicles 21:161 Chronicles 21:16 Text Analysis1 Chronicles 21:16 Interlinear1 Chronicles 21:16 Multilingual1 Chronicles 21:16 TSK1 Chronicles 21:16 Cross References1 Chronicles 21:16 Bible Hub1 Chronicles 21:16 Biblia Paralela1 Chronicles 21:16 Chinese Bible1 Chronicles 21:16 French Bible1 Chronicles 21:16 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:15
Top of Page
Top of Page