Psalm 71:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6666 [e]bə-ṣiḏ-qā-ṯə-ḵā,בְּצִדְקָתְךָ֗In Your righteousnessNoun
5337 [e]taṣ-ṣî-lê-nîתַּצִּילֵ֥נִיDeliverVerb
6403 [e]ū-ṯə-p̄al-lə-ṭê-nî;וּֽתְפַלְּטֵ֑נִיand cause me to escapeVerb
5186 [e]haṭ-ṭêh-הַטֵּֽה־inclineVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֥יuntoPrep
241 [e]’ā-zə-nə-ḵā,אָ֝זְנְךָ֗Your earNoun
3467 [e]wə-hō-wō-šî-‘ê-nî.וְהוֹשִׁיעֵֽנִי׃and to me and saveVerb
Hebrew Texts
תהילים 71:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּצִדְקָתְךָ֗ תַּצִּילֵ֥נִי וּֽתְפַלְּטֵ֑נִי הַטֵּֽה־אֵלַ֥י אָ֝זְנְךָ֗ וְהֹושִׁיעֵֽנִי׃

תהילים 71:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בצדקתך תצילני ותפלטני הטה־אלי אזנך והושיעני׃

Links
Psalm 71:2Psalm 71:2 Text AnalysisPsalm 71:2 InterlinearPsalm 71:2 MultilingualPsalm 71:2 TSKPsalm 71:2 Cross ReferencesPsalm 71:2 Bible HubPsalm 71:2 Biblia ParalelaPsalm 71:2 Chinese BiblePsalm 71:2 French BiblePsalm 71:2 German Bible

Bible Hub
Psalm 71:1
Top of Page
Top of Page