Numbers 7:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]wə-liḇ-nêוְלִבְנֵ֥יBut to the sonsNoun
6955 [e]qə-hāṯקְהָ֖תof KohathNoun
3808 [e]לֹ֣אnoneAdv
5414 [e]nā-ṯān;נָתָ֑ןhe gaveVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
5656 [e]‘ă-ḇō-ḏaṯעֲבֹדַ֤תthe serviceNoun
6944 [e]haq-qō-ḏešהַקֹּ֙דֶשׁ֙of the sanctuaryNoun
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵהֶ֔ם[was] onPrep
3802 [e]bak-kā-ṯêp̄בַּכָּתֵ֖ףtheir shoulderNoun
5375 [e]yiś-śā-’ū.יִשָּֽׂאוּ׃to bearVerb
Hebrew Texts
במדבר 7:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֵ֥י קְהָ֖ת לֹ֣א נָתָ֑ן כִּֽי־עֲבֹדַ֤ת הַקֹּ֙דֶשׁ֙ עֲלֵהֶ֔ם בַּכָּתֵ֖ף יִשָּֽׂאוּ׃

במדבר 7:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבני קהת לא נתן כי־עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו׃

Links
Numbers 7:9Numbers 7:9 Text AnalysisNumbers 7:9 InterlinearNumbers 7:9 MultilingualNumbers 7:9 TSKNumbers 7:9 Cross ReferencesNumbers 7:9 Bible HubNumbers 7:9 Biblia ParalelaNumbers 7:9 Chinese BibleNumbers 7:9 French BibleNumbers 7:9 German Bible

Bible Hub
Numbers 7:8
Top of Page
Top of Page