Numbers 35:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6680 [e]ṣawצַו֮CommandVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֒of IsraelNoun
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְנָתְנ֣וּthat they giveVerb
3881 [e]lal-wî-yim,לַלְוִיִּ֗םto the LevitesAdj
5159 [e]min-na-ḥă-laṯמִֽנַּחֲלַ֛תfrom the inheritanceNoun
272 [e]’ă-ḥuz-zā-ṯāmאֲחֻזָּתָ֖םof their possessionNoun
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֣יםcitiesNoun
3427 [e]lā-šā-ḇeṯ;לָשָׁ֑בֶתto liveVerb
4054 [e]ū-miḡ-rāš,וּמִגְרָ֗שׁand suburbsNoun
5892 [e]le-‘ā-rîmלֶֽעָרִים֙for the citiesNoun
5439 [e]sə-ḇî-ḇō-ṯê-hem,סְבִיבֹ֣תֵיהֶ֔םaroundSubst
5414 [e]tit-tə-nūתִּתְּנ֖וּyou shall giveVerb
3881 [e]lal-wî-yim.לַלְוִיִּֽם׃to the LevitesAdj
Hebrew Texts
במדבר 35:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
צַו֮ אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וְנָתְנ֣וּ לַלְוִיִּ֗ם מִֽנַּחֲלַ֛ת אֲחֻזָּתָ֖ם עָרִ֣ים לָשָׁ֑בֶת וּמִגְרָ֗שׁ לֶֽעָרִים֙ סְבִיבֹ֣תֵיהֶ֔ם תִּתְּנ֖וּ לַלְוִיִּֽם׃

במדבר 35:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
צו את־בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים׃

Links
Numbers 35:2Numbers 35:2 Text AnalysisNumbers 35:2 InterlinearNumbers 35:2 MultilingualNumbers 35:2 TSKNumbers 35:2 Cross ReferencesNumbers 35:2 Bible HubNumbers 35:2 Biblia ParalelaNumbers 35:2 Chinese BibleNumbers 35:2 French BibleNumbers 35:2 German Bible

Bible Hub
Numbers 35:1
Top of Page
Top of Page