Numbers 33:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]way-yis-‘ūוַיִּסְעוּ֙And they departedVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יfrom beforeNoun
6367 [e]ha-ḥî-rōṯ,הַֽחִירֹ֔תPi-hahirothNoun
5674 [e]way-ya-‘aḇ-rūוַיַּֽעַבְר֥וּand passed throughVerb
8432 [e]ḇə-ṯō-wḵ-בְתוֹךְ־the middleNoun
3220 [e]hay-yāmהַיָּ֖םof the seaNoun
4057 [e]ham-miḏ-bā-rāh;הַמִּדְבָּ֑רָהinto the wildernessNoun
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּ֨לְכ֜וּand wentVerb
1870 [e]de-reḵדֶּ֣רֶךְjourneyNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֤שֶׁתthreeNoun
3117 [e]yā-mîmיָמִים֙dayNoun
4057 [e]bə-miḏ-barבְּמִדְבַּ֣רin the wildernessNoun
864 [e]’ê-ṯām,אֵתָ֔םof EthamNoun
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֖וּand pitchedVerb
4785 [e]bə-mā-rāh.בְּמָרָֽה׃at MarahNoun
Hebrew Texts
במדבר 33:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְעוּ֙ מִפְּנֵ֣י הַֽחִירֹ֔ת וַיַּֽעַבְר֥וּ בְתֹוךְ־הַיָּ֖ם הַמִּדְבָּ֑רָה וַיֵּ֨לְכ֜וּ דֶּ֣רֶךְ שְׁלֹ֤שֶׁת יָמִים֙ בְּמִדְבַּ֣ר אֵתָ֔ם וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּמָרָֽה׃

במדבר 33:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך־הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃

Links
Numbers 33:8Numbers 33:8 Text AnalysisNumbers 33:8 InterlinearNumbers 33:8 MultilingualNumbers 33:8 TSKNumbers 33:8 Cross ReferencesNumbers 33:8 Bible HubNumbers 33:8 Biblia ParalelaNumbers 33:8 Chinese BibleNumbers 33:8 French BibleNumbers 33:8 German Bible

Bible Hub
Numbers 33:7
Top of Page
Top of Page