Numbers 10:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֛יAnd it came to passVerb
5265 [e]bin-sō-a‘בִּנְסֹ֥עַwneh set forwardVerb
727 [e]hā-’ā-rōnהָאָרֹ֖ןthe arkNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרthat saidVerb
4872 [e]mō-šeh;מֹשֶׁ֑הMosesNoun
6965 [e]qū-māhקוּמָ֣ה ׀Rise upVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הO LORDNoun
6327 [e]wə-yā-p̄u-ṣūוְיָפֻ֙צוּ֙and let be scatteredVerb
341 [e]’ō-yə-ḇe-ḵā,אֹֽיְבֶ֔יךָyour enemiesNoun
5127 [e]wə-yā-nu-sūוְיָנֻ֥סוּand fleeVerb
8130 [e]mə-śan-’e-ḵāמְשַׂנְאֶ֖יךָlet those who hate youVerb
6440 [e]mip-pā-ne-ḵā.מִפָּנֶֽיךָ׃before youNoun
Hebrew Texts
במדבר 10:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֛י בִּנְסֹ֥עַ הָאָרֹ֖ן וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֑ה קוּמָ֣ה ׀ יְהוָ֗ה וְיָפֻ֙צוּ֙ אֹֽיְבֶ֔יךָ וְיָנֻ֥סוּ מְשַׂנְאֶ֖יךָ מִפָּנֶֽיךָ׃

במדבר 10:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה ׀ יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך׃

Links
Numbers 10:35Numbers 10:35 Text AnalysisNumbers 10:35 InterlinearNumbers 10:35 MultilingualNumbers 10:35 TSKNumbers 10:35 Cross ReferencesNumbers 10:35 Bible HubNumbers 10:35 Biblia ParalelaNumbers 10:35 Chinese BibleNumbers 10:35 French BibleNumbers 10:35 German Bible

Bible Hub
Numbers 10:34
Top of Page
Top of Page