Nehemiah 9:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5982 [e]ū-ḇə-‘am-mūḏוּבְעַמּ֣וּדand pillarNoun
6051 [e]‘ā-nān,עָנָ֔ןby a cloudyNoun
5148 [e]hin-ḥî-ṯāmהִנְחִיתָ֖םMoreover you led themVerb
3119 [e]yō-w-mām;יוֹמָ֑םin the daySubst
5982 [e]ū-ḇə-‘am-mūḏוּבְעַמּ֥וּדand by a pillarNoun
784 [e]’êšאֵשׁ֙of fireNoun
3915 [e]lay-lāh,לַ֔יְלָהby nightNoun
215 [e]lə-hā-’îrלְהָאִ֣ירTo lightVerb
1992 [e]lā-hem,לָהֶ֔םlikePro
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]had-de-reḵהַדֶּ֖רֶךְin the wayNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhereinPrt
1980 [e]yê-lə-ḵū-יֵֽלְכוּ־they should goVerb
  ḇāh.בָֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
נחמיה 9:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְעַמּ֣וּד עָנָ֔ן הִנְחִיתָ֖ם יֹומָ֑ם וּבְעַמּ֥וּד אֵשׁ֙ לַ֔יְלָה לְהָאִ֣יר לָהֶ֔ם אֶת־הַדֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁ֥ר יֵֽלְכוּ־בָֽהּ׃

נחמיה 9:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובעמוד ענן הנחיתם יומם ובעמוד אש לילה להאיר להם את־הדרך אשר ילכו־בה׃

Links
Nehemiah 9:12Nehemiah 9:12 Text AnalysisNehemiah 9:12 InterlinearNehemiah 9:12 MultilingualNehemiah 9:12 TSKNehemiah 9:12 Cross ReferencesNehemiah 9:12 Bible HubNehemiah 9:12 Biblia ParalelaNehemiah 9:12 Chinese BibleNehemiah 9:12 French BibleNehemiah 9:12 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:11
Top of Page
Top of Page