Micah 6:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]’at-tāhאַתָּ֤הyouPro
398 [e]ṯō-ḵalתֹאכַל֙shall eatVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אbut notAdv
7646 [e]ṯiś-bā‘,תִשְׂבָּ֔עdo be satisfiedVerb
3445 [e]wə-yeš-ḥă-ḵāוְיֶשְׁחֲךָ֖and your casting downNoun
7130 [e]bə-qir-be-ḵā;בְּקִרְבֶּ֑ךָ[shall be] in the middleNoun
5253 [e]wə-ṯas-sêḡוְתַסֵּג֙but you shall take holdVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אnotAdv
6403 [e]ṯap̄-lîṭ,תַפְלִ֔יטdo deliverVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֥רand thatPrt
6403 [e]tə-p̄al-lêṭתְּפַלֵּ֖ט[that] you deliverVerb
2719 [e]la-ḥe-reḇלַחֶ֥רֶבto the swordNoun
5414 [e]’et-tên.אֶתֵּֽן׃will I give upVerb
Hebrew Texts
מיכה 6:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַתָּ֤ה תֹאכַל֙ וְלֹ֣א תִשְׂבָּ֔ע וְיֶשְׁחֲךָ֖ בְּקִרְבֶּ֑ךָ וְתַסֵּג֙ וְלֹ֣א תַפְלִ֔יט וַאֲשֶׁ֥ר תְּפַלֵּ֖ט לַחֶ֥רֶב אֶתֵּֽן׃

מיכה 6:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן׃

Links
Micah 6:14Micah 6:14 Text AnalysisMicah 6:14 InterlinearMicah 6:14 MultilingualMicah 6:14 TSKMicah 6:14 Cross ReferencesMicah 6:14 Bible HubMicah 6:14 Biblia ParalelaMicah 6:14 Chinese BibleMicah 6:14 French BibleMicah 6:14 German Bible

Bible Hub
Micah 6:13
Top of Page
Top of Page