Leviticus 16:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8313 [e]wə-haś-śō-rêp̄וְהַשֹּׂרֵ֣ףAnd he who burnsVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔םthemAcc
3526 [e]yə-ḵab-bêsיְכַבֵּ֣סshall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāw,בְּגָדָ֔יוhis clothesNoun
7364 [e]wə-rā-ḥaṣוְרָחַ֥ץand batheVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1320 [e]bə-śā-rōwבְּשָׂר֖וֹhis fleshNoun
4325 [e]bam-mā-yim;בַּמָּ֑יִםwith waterNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-וְאַחֲרֵי־and afterwardAdv
3651 [e]ḵênכֵ֖ןthusAdj
935 [e]yā-ḇō-wיָב֥וֹאhe shall comeVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
4264 [e]ham-ma-ḥă-neh.הַֽמַּחֲנֶֽה׃the campNoun
Hebrew Texts
ויקרא 16:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַשֹּׂרֵ֣ף אֹתָ֔ם יְכַבֵּ֣ס בְּגָדָ֔יו וְרָחַ֥ץ אֶת־בְּשָׂרֹ֖ו בַּמָּ֑יִם וְאַחֲרֵי־כֵ֖ן יָבֹ֥וא אֶל־הַֽמַּחֲנֶֽה׃

ויקרא 16:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את־בשרו במים ואחרי־כן יבוא אל־המחנה׃

Links
Leviticus 16:28Leviticus 16:28 Text AnalysisLeviticus 16:28 InterlinearLeviticus 16:28 MultilingualLeviticus 16:28 TSKLeviticus 16:28 Cross ReferencesLeviticus 16:28 Bible HubLeviticus 16:28 Biblia ParalelaLeviticus 16:28 Chinese BibleLeviticus 16:28 French BibleLeviticus 16:28 German Bible

Bible Hub
Leviticus 16:27
Top of Page
Top of Page