Joshua 22:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּ֣שָׁבAnd returnedVerb
6372 [e]pî-nə-ḥāsפִּֽינְחָ֣סPhinehasNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֣רof EleazarNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֣ן ׀the priestNoun
5387 [e]wə-han-nə-śî-’îmוְהַנְּשִׂיאִ֡יםand the princesNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֣ת - Acc
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־from the sonsNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵן֩of ReubenNoun
853 [e]ū-mê-’êṯוּמֵאֵ֨תandAcc
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־the childrenNoun
1410 [e]ḡāḏגָ֜דof GadNoun
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֧רֶץfrom the landNoun
1568 [e]hag-gil-‘āḏהַגִּלְעָ֛דof GileadNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֥רֶץthe landNoun
3667 [e]kə-na-‘anכְּנַ֖עַןof CanaanNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
7725 [e]way-yā-ši-ḇūוַיָּשִׁ֥בוּand againVerb
854 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָ֖םfromPrep
1697 [e]dā-ḇār.דָּבָֽר׃wordNoun
Hebrew Texts
יהושע 22:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣שָׁב פִּֽינְחָ֣ס בֶּן־אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֣ן ׀ וְהַנְּשִׂיאִ֡ים מֵאֵ֣ת בְּנֵֽי־רְאוּבֵן֩ וּמֵאֵ֨ת בְּנֵי־גָ֜ד מֵאֶ֧רֶץ הַגִּלְעָ֛ד אֶל־אֶ֥רֶץ כְּנַ֖עַן אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיָּשִׁ֥בוּ אֹותָ֖ם דָּבָֽר׃

יהושע 22:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב פינחס בן־אלעזר הכהן ׀ והנשיאים מאת בני־ראובן ומאת בני־גד מארץ הגלעד אל־ארץ כנען אל־בני ישראל וישבו אותם דבר׃

Links
Joshua 22:32Joshua 22:32 Text AnalysisJoshua 22:32 InterlinearJoshua 22:32 MultilingualJoshua 22:32 TSKJoshua 22:32 Cross ReferencesJoshua 22:32 Bible HubJoshua 22:32 Biblia ParalelaJoshua 22:32 Chinese BibleJoshua 22:32 French BibleJoshua 22:32 German Bible

Bible Hub
Joshua 22:31
Top of Page
Top of Page