Job 21:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֣וּעַWhyAdv
7563 [e]rə-šā-‘îmרְשָׁעִ֣יםdo the wickedAdj
2421 [e]yiḥ-yū;יִחְי֑וּliveVerb
6275 [e]‘ā-ṯə-qū,עָ֝תְק֗וּbecome oldVerb
1571 [e]gam-גַּם־YesAdv
1396 [e]gā-ḇə-rūגָּ֥בְרוּare mightyVerb
2428 [e]ḥā-yil.חָֽיִל׃in powerNoun
Hebrew Texts
איוב 21:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַדּ֣וּעַ רְשָׁעִ֣ים יִחְי֑וּ עָ֝תְק֗וּ גַּם־גָּ֥בְרוּ חָֽיִל׃

איוב 21:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מדוע רשעים יחיו עתקו גם־גברו חיל׃

Links
Job 21:7Job 21:7 Text AnalysisJob 21:7 InterlinearJob 21:7 MultilingualJob 21:7 TSKJob 21:7 Cross ReferencesJob 21:7 Bible HubJob 21:7 Biblia ParalelaJob 21:7 Chinese BibleJob 21:7 French BibleJob 21:7 German Bible

Bible Hub
Job 21:6
Top of Page
Top of Page