Job 10:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֣אhave you notAdv
2461 [e]ḵe-ḥā-lāḇכֶ֭חָלָבas milkNoun
5413 [e]tat-tî-ḵê-nî;תַּתִּיכֵ֑נִיpoured me outVerb
1385 [e]wə-ḵag-gə-ḇin-nāh,וְ֝כַגְּבִנָּ֗הand me like cheeseNoun
7087 [e]taq-pî-’ê-nî.תַּקְפִּיאֵֽנִי׃curdledVerb
Hebrew Texts
איוב 10:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹ֣א כֶ֭חָלָב תַּתִּיכֵ֑נִי וְ֝כַגְּבִנָּ֗ה תַּקְפִּיאֵֽנִי׃

איוב 10:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני׃

Links
Job 10:10Job 10:10 Text AnalysisJob 10:10 InterlinearJob 10:10 MultilingualJob 10:10 TSKJob 10:10 Cross ReferencesJob 10:10 Bible HubJob 10:10 Biblia ParalelaJob 10:10 Chinese BibleJob 10:10 French BibleJob 10:10 German Bible

Bible Hub
Job 10:9
Top of Page
Top of Page