Jeremiah 49:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5127 [e]nu-sūנֻ֤סוּFleeVerb
6437 [e]hā-p̄ə-nūהָפְנוּ֙you turn backVerb
6009 [e]he‘-mî-qūהֶעְמִ֣יקוּdeepVerb
3427 [e]lā-še-ḇeṯ,לָשֶׁ֔בֶתdwellVerb
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֖יO inhabitantsVerb
1719 [e]də-ḏān;דְּדָ֑ןof DedanNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
343 [e]’êḏאֵ֥ידthe calamityNoun
6215 [e]‘ê-śāwעֵשָׂ֛וof EsauNoun
935 [e]hê-ḇê-ṯîהֵבֵ֥אתִיfor I will bringVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֖יוon himPrep
6256 [e]‘êṯעֵ֥תthe timeNoun
6485 [e]pə-qaḏ-tîw.פְּקַדְתִּֽיו׃[that] I will visitVerb
Hebrew Texts
ירמיה 49:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נֻ֤סוּ הָפְנוּ֙ הֶעְמִ֣יקוּ לָשֶׁ֔בֶת יֹשְׁבֵ֖י דְּדָ֑ן כִּ֣י אֵ֥יד עֵשָׂ֛ו הֵבֵ֥אתִי עָלָ֖יו עֵ֥ת פְּקַדְתִּֽיו׃

ירמיה 49:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נסו הפנו העמיקו לשבת ישבי דדן כי איד עשו הבאתי עליו עת פקדתיו׃

Links
Jeremiah 49:8Jeremiah 49:8 Text AnalysisJeremiah 49:8 InterlinearJeremiah 49:8 MultilingualJeremiah 49:8 TSKJeremiah 49:8 Cross ReferencesJeremiah 49:8 Bible HubJeremiah 49:8 Biblia ParalelaJeremiah 49:8 Chinese BibleJeremiah 49:8 French BibleJeremiah 49:8 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 49:7
Top of Page
Top of Page