Jeremiah 31:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־SurelyConj
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֤יafter thatAdv
7725 [e]šū-ḇîשׁוּבִי֙I was turnedVerb
5162 [e]ni-ḥam-tî,נִחַ֔מְתִּיI repentedVerb
310 [e]wə-’a-ḥă-rêוְאַֽחֲרֵי֙and afterAdv
3045 [e]hiw-wā-ḏə-‘î,הִוָּ֣דְעִ֔יI was instructedVerb
5606 [e]sā-p̄aq-tîסָפַ֖קְתִּיI struckVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3409 [e]yā-rêḵ;יָרֵ֑ךְ[my] thighNoun
954 [e]bō-šə-tîבֹּ֚שְׁתִּיI was ashamedVerb
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־eveningAdv
3637 [e]niḵ-lam-tî,נִכְלַ֔מְתִּיconfoundedVerb
3588 [e]כִּ֥יbecauseConj
5375 [e]nā-śā-ṯîנָשָׂ֖אתִיI did bearVerb
2781 [e]ḥer-paṯחֶרְפַּ֥תthe reproachNoun
5271 [e]nə-‘ū-rāy.נְעוּרָֽי׃of my youthNoun
Hebrew Texts
ירמיה 31:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־אַחֲרֵ֤י שׁוּבִי֙ נִחַ֔מְתִּי וְאַֽחֲרֵי֙ הִוָּ֣דְעִ֔י סָפַ֖קְתִּי עַל־יָרֵ֑ךְ בֹּ֚שְׁתִּי וְגַם־נִכְלַ֔מְתִּי כִּ֥י נָשָׂ֖אתִי חֶרְפַּ֥ת נְעוּרָֽי׃

ירמיה 31:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על־ירך בשתי וגם־נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי׃

Links
Jeremiah 31:19Jeremiah 31:19 Text AnalysisJeremiah 31:19 InterlinearJeremiah 31:19 MultilingualJeremiah 31:19 TSKJeremiah 31:19 Cross ReferencesJeremiah 31:19 Bible HubJeremiah 31:19 Biblia ParalelaJeremiah 31:19 Chinese BibleJeremiah 31:19 French BibleJeremiah 31:19 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 31:18
Top of Page
Top of Page