Jeremiah 14:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]lām-māhלָ֤מָּהWhyPro
1961 [e]ṯih-yehתִֽהְיֶה֙should you beVerb
376 [e]kə-’îšכְּאִ֣ישׁas a manNoun
1724 [e]niḏ-hām,נִדְהָ֔םastonishedVerb
1368 [e]kə-ḡib-bō-wrכְּגִבּ֖וֹרas a mighty manAdj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3201 [e]yū-ḵalיוּכַ֣לdo .. .. ..Verb
3467 [e]lə-hō-wō-šî-a‘;לְהוֹשִׁ֑יעַsaveVerb
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֧הand yet you [are]Pro
7130 [e]ḇə-qir-bê-nūבְקִרְבֵּ֣נוּin the middleNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הO LORDNoun
8034 [e]wə-šim-ḵāוְשִׁמְךָ֛and by your nameNoun
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֥ינוּand wePrep
7121 [e]niq-rāנִקְרָ֖אand we are called usVerb
408 [e]’al-אַל־notAdv
3240 [e]tan-ni-ḥê-nū.תַּנִּחֵֽנוּ׃do leaveVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 14:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָ֤מָּה תִֽהְיֶה֙ כְּאִ֣ישׁ נִדְהָ֔ם כְּגִבֹּ֖ור לֹא־יוּכַ֣ל לְהֹושִׁ֑יעַ וְאַתָּ֧ה בְקִרְבֵּ֣נוּ יְהוָ֗ה וְשִׁמְךָ֛ עָלֵ֥ינוּ נִקְרָ֖א אַל־תַּנִּחֵֽנוּ׃ ס

ירמיה 14:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למה תהיה כאיש נדהם כגבור לא־יוכל להושיע ואתה בקרבנו יהוה ושמך עלינו נקרא אל־תנחנו׃ ס

Links
Jeremiah 14:9Jeremiah 14:9 Text AnalysisJeremiah 14:9 InterlinearJeremiah 14:9 MultilingualJeremiah 14:9 TSKJeremiah 14:9 Cross ReferencesJeremiah 14:9 Bible HubJeremiah 14:9 Biblia ParalelaJeremiah 14:9 Chinese BibleJeremiah 14:9 French BibleJeremiah 14:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 14:8
Top of Page
Top of Page