Jeremiah 11:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֕יBut I [was]Pro
3532 [e]kə-ḵe-ḇeśכְּכֶ֥בֶשׂlike a lambNoun
441 [e]’al-lūp̄אַלּ֖וּף[or] an oxAdj
2986 [e]yū-ḇalיוּבַ֣ל[that] is broughtVerb
2873 [e]liṭ-ḇō-w-aḥ;לִטְב֑וֹחַto the slaughterVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
3045 [e]yā-ḏa‘-tîיָדַ֜עְתִּיdo I knewVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
5921 [e]‘ā-layעָלַ֣י ׀againstPrep
2803 [e]ḥā-šə-ḇūחָשְׁב֣וּthey had devisedVerb
4284 [e]ma-ḥă-šā-ḇō-wṯ,מַחֲשָׁב֗וֹתdevicesNoun
7843 [e]naš-ḥî-ṯāhנַשְׁחִ֨יתָהLet us destroyVerb
6086 [e]‘êṣעֵ֤ץthe treeNoun
3899 [e]bə-laḥ-mōwבְּלַחְמוֹ֙with its fruitNoun
3772 [e]wə-niḵ-rə-ṯen-nūוְנִכְרְתֶ֙נּוּ֙and let us cut him offVerb
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץfrom the landNoun
2416 [e]ḥay-yîm,חַיִּ֔יםof the livingAdj
8034 [e]ū-šə-mōwוּשְׁמ֖וֹthat his nameNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
2142 [e]yiz-zā-ḵêrיִזָּכֵ֥רdo rememberedVerb
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃moreSubst
Hebrew Texts
ירמיה 11:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲנִ֕י כְּכֶ֥בֶשׂ אַלּ֖וּף יוּבַ֣ל לִטְבֹ֑וחַ וְלֹֽא־יָדַ֜עְתִּי כִּֽי־עָלַ֣י ׀ חָשְׁב֣וּ מַחֲשָׁבֹ֗ות נַשְׁחִ֨יתָה עֵ֤ץ בְּלַחְמֹו֙ וְנִכְרְתֶ֙נּוּ֙ מֵאֶ֣רֶץ חַיִּ֔ים וּשְׁמֹ֖ו לֹֽא־יִזָּכֵ֥ר עֹֽוד׃

ירמיה 11:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואני ככבש אלוף יובל לטבוח ולא־ידעתי כי־עלי ׀ חשבו מחשבות נשחיתה עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא־יזכר עוד׃

Links
Jeremiah 11:19Jeremiah 11:19 Text AnalysisJeremiah 11:19 InterlinearJeremiah 11:19 MultilingualJeremiah 11:19 TSKJeremiah 11:19 Cross ReferencesJeremiah 11:19 Bible HubJeremiah 11:19 Biblia ParalelaJeremiah 11:19 Chinese BibleJeremiah 11:19 French BibleJeremiah 11:19 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 11:18
Top of Page
Top of Page