Isaiah 64:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wan-nə-hîוַנְּהִ֤יBut we areVerb
2931 [e]ḵaṭ-ṭā-mêכַטָּמֵא֙as an uncleanAdj
3605 [e]kul-lā-nū,כֻּלָּ֔נוּFor allNoun
899 [e]ū-ḵə-ḇe-ḡeḏוּכְבֶ֥גֶדand rags [are]Noun
5708 [e]‘id-dîmעִדִּ֖יםas filthyNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6666 [e]ṣiḏ-qō-ṯê-nū;צִדְקֹתֵ֑ינוּ[thing] our righteousnessesNoun
5034 [e]wan-nā-ḇelוַנָּ֤בֶלand do fadeVerb
5929 [e]ke-‘ā-lehכֶּֽעָלֶה֙as a leafNoun
3605 [e]kul-lā-nū,כֻּלָּ֔נוּwe allNoun
5771 [e]wa-‘ă-wō-nê-nūוַעֲוֹנֵ֖נוּand our iniquitiesNoun
7307 [e]kā-rū-aḥכָּר֥וּחַlike the windNoun
5375 [e]yiś-śā-’u-nū.יִשָּׂאֻֽנוּ׃have taken us awayVerb
Hebrew Texts
ישעה 64:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַנְּהִ֤י כַטָּמֵא֙ כֻּלָּ֔נוּ וּכְבֶ֥גֶד עִדִּ֖ים כָּל־צִדְקֹתֵ֑ינוּ וַנָּ֤בֶל כֶּֽעָלֶה֙ כֻּלָּ֔נוּ וַעֲוֹנֵ֖נוּ כָּר֥וּחַ יִשָּׂאֻֽנוּ׃

ישעה 64:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל־צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו׃

Links
Isaiah 64:6Isaiah 64:6 Text AnalysisIsaiah 64:6 InterlinearIsaiah 64:6 MultilingualIsaiah 64:6 TSKIsaiah 64:6 Cross ReferencesIsaiah 64:6 Bible HubIsaiah 64:6 Biblia ParalelaIsaiah 64:6 Chinese BibleIsaiah 64:6 French BibleIsaiah 64:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 64:5
Top of Page
Top of Page