Isaiah 26:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2421 [e]yiḥ-yūיִֽחְי֣וּ[men] shall liveVerb
4191 [e]mê-ṯe-ḵā,מֵתֶ֔יךָyour deadVerb
5038 [e]nə-ḇê-lā-ṯîנְבֵלָתִ֖י[together with] my dead bodyNoun
6965 [e]yə-qū-mūn;יְקוּמ֑וּןshall they ariseVerb
6974 [e]hā-qî-ṣūהָקִ֨יצוּAwakeVerb
7442 [e]wə-ran-nə-nūוְרַנְּנ֜וּand singVerb
7931 [e]šō-ḵə-nêשֹׁכְנֵ֣יyou that dwellVerb
6083 [e]‘ā-p̄ār,עָפָ֗רin dustNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
2919 [e]ṭalטַ֤לyour dewNoun
219 [e]’ō-w-rōṯאוֹרֹת֙of herbsNoun
2919 [e]ṭal-le-ḵā,טַלֶּ֔ךָ[is as] the dewNoun
776 [e]wā-’ā-reṣוָאָ֖רֶץand the earthNoun
7496 [e]rə-p̄ā-’îmרְפָאִ֥יםthe deadNoun
5307 [e]tap-pîl.תַּפִּֽיל׃shall cast outVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 26:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִֽחְי֣וּ מֵתֶ֔יךָ נְבֵלָתִ֖י יְקוּמ֑וּן הָקִ֨יצוּ וְרַנְּנ֜וּ שֹׁכְנֵ֣י עָפָ֗ר כִּ֣י טַ֤ל אֹורֹת֙ טַלֶּ֔ךָ וָאָ֖רֶץ רְפָאִ֥ים תַּפִּֽיל׃ ס

ישעה 26:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל׃ ס

Links
Isaiah 26:19Isaiah 26:19 Text AnalysisIsaiah 26:19 InterlinearIsaiah 26:19 MultilingualIsaiah 26:19 TSKIsaiah 26:19 Cross ReferencesIsaiah 26:19 Bible HubIsaiah 26:19 Biblia ParalelaIsaiah 26:19 Chinese BibleIsaiah 26:19 French BibleIsaiah 26:19 German Bible

Bible Hub
Isaiah 26:18
Top of Page
Top of Page