Ezekiel 26:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1091 [e]bal-lā-hō-wṯבַּלָּה֥וֹתa terrorNoun
5414 [e]’et-tə-nêḵאֶתְּנֵ֖ךְI will makeVerb
369 [e]wə-’ê-nêḵ;וְאֵינֵ֑ךְand you noPrt
1245 [e]ū-ṯə-ḇuq-šî,וּֽתְבֻקְשִׁ֗י[more] though you be sought forVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
4672 [e]ṯim-mā-ṣə-’îתִמָּצְאִ֥יdo be foundVerb
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֙againSubst
5769 [e]lə-‘ō-w-lām,לְעוֹלָ֔םyet shall you neverNoun
5002 [e]nə-’umנְאֻ֖םsaidNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יthe LordNoun
3069 [e]Yah-weh.יְהֹוִֽה׃GODNoun
  sס -  
Hebrew Texts
יחזקאל 26:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּלָּהֹ֥ות אֶתְּנֵ֖ךְ וְאֵינֵ֑ךְ וּֽתְבֻקְשִׁ֗י וְלֹֽא־תִמָּצְאִ֥י עֹוד֙ לְעֹולָ֔ם נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהֹוִֽה׃ ס

יחזקאל 26:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בלהות אתנך ואינך ותבקשי ולא־תמצאי עוד לעולם נאם אדני יהוה׃ ס

Links
Ezekiel 26:21Ezekiel 26:21 Text AnalysisEzekiel 26:21 InterlinearEzekiel 26:21 MultilingualEzekiel 26:21 TSKEzekiel 26:21 Cross ReferencesEzekiel 26:21 Bible HubEzekiel 26:21 Biblia ParalelaEzekiel 26:21 Chinese BibleEzekiel 26:21 French BibleEzekiel 26:21 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 26:20
Top of Page
Top of Page