Esther 8:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7323 [e]hā-rā-ṣîmהָרָצִ֞ים[So] the postsVerb
7392 [e]rō-ḵə-ḇêרֹכְבֵ֤יthat rode onVerb
7409 [e]hā-re-ḵešהָרֶ֙כֶשׁ֙mulesNoun
327 [e]hā-’ă-ḥaš-tə-rā-nîm,הָֽאֲחַשְׁתְּרָנִ֔יםcamelsAdj
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָֽצְא֛וּwent outVerb
926 [e]mə-ḇō-hā-lîmמְבֹהָלִ֥יםbeing hurriedVerb
1765 [e]ū-ḏə-ḥū-p̄îmוּדְחוּפִ֖יםand pressed onVerb
1697 [e]biḏ-ḇarבִּדְבַ֣רcommandNoun
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְof by the kingNoun
1881 [e]wə-had-dāṯוְהַדָּ֥תAnd the decreeNoun
5414 [e]nit-tə-nāhנִתְּנָ֖הwas givenVerb
7800 [e]bə-šū-šanבְּשׁוּשַׁ֥ןin SusaNoun
1002 [e]hab-bî-rāh.הַבִּירָֽה׃the palaceNoun
  פ -  
Hebrew Texts
אסתר 8:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָרָצִ֞ים רֹכְבֵ֤י הָרֶ֙כֶשׁ֙ הָֽאֲחַשְׁתְּרָנִ֔ים יָֽצְא֛וּ מְבֹהָלִ֥ים וּדְחוּפִ֖ים בִּדְבַ֣ר הַמֶּ֑לֶךְ וְהַדָּ֥ת נִתְּנָ֖ה בְּשׁוּשַׁ֥ן הַבִּירָֽה׃ פ

אסתר 8:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הרצים רכבי הרכש האחשתרנים יצאו מבהלים ודחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה׃ פ

Links
Esther 8:14Esther 8:14 Text AnalysisEsther 8:14 InterlinearEsther 8:14 MultilingualEsther 8:14 TSKEsther 8:14 Cross ReferencesEsther 8:14 Bible HubEsther 8:14 Biblia ParalelaEsther 8:14 Chinese BibleEsther 8:14 French BibleEsther 8:14 German Bible

Bible Hub
Esther 8:13
Top of Page
Top of Page