Deuteronomy 25:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־WhenConj
5327 [e]yin-nā-ṣūיִנָּצ֨וּquarrelVerb
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֤יםmenNoun
3162 [e]yaḥ-dāwיַחְדָּו֙togetherNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁoneNoun
251 [e]wə-’ā-ḥîw,וְאָחִ֔יוand with anotherNoun
7126 [e]wə-qā-rə-ḇāhוְקָֽרְבָה֙and draws nearVerb
802 [e]’ê-šeṯאֵ֣שֶׁתthe wifeNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏ,הָֽאֶחָ֔דof the oneAdj
5337 [e]lə-haṣ-ṣîlלְהַצִּ֥ילto deliverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
376 [e]’îš-šāhאִישָׁ֖הּhusbandNoun
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֣דfrom the handNoun
5221 [e]mak-kê-hū;מַכֵּ֑הוּof the one who is striking himVerb
7971 [e]wə-šā-lə-ḥāhוְשָׁלְחָ֣הand puts forth herVerb
3027 [e]yā-ḏāh,יָדָ֔הּhandNoun
2388 [e]wə-he-ḥĕ-zî-qāhוְהֶחֱזִ֖יקָהand takes himVerb
4016 [e]bim-ḇu-šāw.בִּמְבֻשָֽׁיו׃by the secretsNoun
Hebrew Texts
דברים 25:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־יִנָּצ֨וּ אֲנָשִׁ֤ים יַחְדָּו֙ אִ֣ישׁ וְאָחִ֔יו וְקָֽרְבָה֙ אֵ֣שֶׁת הָֽאֶחָ֔ד לְהַצִּ֥יל אֶת־אִישָּׁ֖הּ מִיַּ֣ד מַכֵּ֑הוּ וְשָׁלְחָ֣ה יָדָ֔הּ וְהֶחֱזִ֖יקָה בִּמְבֻשָֽׁיו׃

דברים 25:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את־אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו׃

Links
Deuteronomy 25:11Deuteronomy 25:11 Text AnalysisDeuteronomy 25:11 InterlinearDeuteronomy 25:11 MultilingualDeuteronomy 25:11 TSKDeuteronomy 25:11 Cross ReferencesDeuteronomy 25:11 Bible HubDeuteronomy 25:11 Biblia ParalelaDeuteronomy 25:11 Chinese BibleDeuteronomy 25:11 French BibleDeuteronomy 25:11 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 25:10
Top of Page
Top of Page