Daniel 11:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
398 [e]wə-’ō-ḵə-lêוְאֹכְלֵ֧יthey who feedVerb
  p̄aṯ-פַת־ -  
6598 [e]bā-ḡōwבָּג֛וֹof the portion of his foodNoun
7665 [e]yiš-bə-rū-hūיִשְׁבְּר֖וּהוּshall destroy himVerb
2428 [e]wə-ḥê-lōwוְחֵיל֣וֹand his armyNoun
7857 [e]yiš-ṭō-wp̄;יִשְׁט֑וֹףshall overflowVerb
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lūוְנָפְל֖וּand shall fall downVerb
2491 [e]ḥă-lā-lîmחֲלָלִ֥יםslainNoun
7227 [e]rab-bîm.רַבִּֽים׃manyAdj
Hebrew Texts
דניאל 11:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֹכְלֵ֧י פַת־בָּגֹ֛ו יִשְׁבְּר֖וּהוּ וְחֵילֹ֣ו יִשְׁטֹ֑וף וְנָפְל֖וּ חֲלָלִ֥ים רַבִּֽים׃

דניאל 11:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואכלי פת־בגו ישברוהו וחילו ישטוף ונפלו חללים רבים׃

Links
Daniel 11:26Daniel 11:26 Text AnalysisDaniel 11:26 InterlinearDaniel 11:26 MultilingualDaniel 11:26 TSKDaniel 11:26 Cross ReferencesDaniel 11:26 Bible HubDaniel 11:26 Biblia ParalelaDaniel 11:26 Chinese BibleDaniel 11:26 French BibleDaniel 11:26 German Bible

Bible Hub
Daniel 11:25
Top of Page
Top of Page