1 Samuel 7:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֤וּAnd saidVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8050 [e]šə-mū-’êl,שְׁמוּאֵ֔לSamuelNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
2790 [e]ta-ḥă-rêšתַּחֲרֵ֣שׁdo CeaseVerb
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֔נּוּto cryPrep
2199 [e]miz-zə-‘ōqמִזְּעֹ֖קto cryVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū;אֱלֹהֵ֑ינוּour God usNoun
3467 [e]wə-yō-ši-‘ê-nūוְיֹשִׁעֵ֖נוּthat he will save usVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֥דout of the handNoun
6430 [e]pə-liš-tîm.פְּלִשְׁתִּֽים׃of the PhilistinesAdj
Hebrew Texts
שמואל א 7:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ אֶל־שְׁמוּאֵ֔ל אַל־תַּחֲרֵ֣שׁ מִמֶּ֔נּוּ מִזְּעֹ֖ק אֶל־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וְיֹשִׁעֵ֖נוּ מִיַּ֥ד פְּלִשְׁתִּֽים׃

שמואל א 7:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו בני־ישראל אל־שמואל אל־תחרש ממנו מזעק אל־יהוה אלהינו וישענו מיד פלשתים׃

Links
1 Samuel 7:81 Samuel 7:8 Text Analysis1 Samuel 7:8 Interlinear1 Samuel 7:8 Multilingual1 Samuel 7:8 TSK1 Samuel 7:8 Cross References1 Samuel 7:8 Bible Hub1 Samuel 7:8 Biblia Paralela1 Samuel 7:8 Chinese Bible1 Samuel 7:8 French Bible1 Samuel 7:8 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 7:7
Top of Page
Top of Page