1 Kings 1:47
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־And moreoverAdv
935 [e]bā-’ūבָּ֜אוּcameVerb
5650 [e]‘aḇ-ḏêעַבְדֵ֣יservantsNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֗לֶךְof the kingNoun
1288 [e]lə-ḇā-rêḵלְ֠בָרֵךְto blessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
113 [e]’ă-ḏō-nê-nūאֲדֹנֵ֜ינוּour lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְkingNoun
1732 [e]dā-wiḏדָּוִד֮DavidNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
3190 [e]yê-ṭêḇיֵיטֵ֨בbetterVerb
  [’ĕ-lō-he-ḵā[אֱלֹהֶיךָ -  
  ḵ]כ] -  
430 [e](’ĕ-lō-hîm(אֱלֹהִ֜יםGodNoun
  q)ק) -  
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šêmשֵׁ֤םmake the nameNoun
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹה֙of SolomonNoun
8034 [e]miš-šə-me-ḵā,מִשְּׁמֶ֔ךָthan your nameNoun
1431 [e]wî-ḡad-dêlוִֽיגַדֵּ֥לgreaterVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3678 [e]kis-’ōwכִּסְא֖וֹmake his throneNoun
3678 [e]mik-kis-’e-ḵā;מִכִּסְאֶ֑ךָthan your throneNoun
7812 [e]way-yiš-ta-ḥūוַיִּשְׁתַּ֥חוּAnd bowedVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4904 [e]ham-miš-kāḇ.הַמִּשְׁכָּֽב׃the bedNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:47 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַם־בָּ֜אוּ עַבְדֵ֣י הַמֶּ֗לֶךְ לְ֠בָרֵךְ אֶת־אֲדֹנֵ֜ינוּ הַמֶּ֣לֶךְ דָּוִד֮ לֵאמֹר֒ יֵיטֵ֨ב [אֱלֹהֶיךָ כ] (אֱלֹהִ֜ים ק) אֶת־שֵׁ֤ם שְׁלֹמֹה֙ מִשְּׁמֶ֔ךָ וִֽיגַדֵּ֥ל אֶת־כִּסְאֹ֖ו מִכִּסְאֶ֑ךָ וַיִּשְׁתַּ֥חוּ הַמֶּ֖לֶךְ עַל־הַמִּשְׁכָּֽב׃

מלכים א 1:47 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם־באו עבדי המלך לברך את־אדנינו המלך דוד לאמר ייטב [אלהיך כ] (אלהים ק) את־שם שלמה משמך ויגדל את־כסאו מכסאך וישתחו המלך על־המשכב׃

Links
1 Kings 1:471 Kings 1:47 Text Analysis1 Kings 1:47 Interlinear1 Kings 1:47 Multilingual1 Kings 1:47 TSK1 Kings 1:47 Cross References1 Kings 1:47 Bible Hub1 Kings 1:47 Biblia Paralela1 Kings 1:47 Chinese Bible1 Kings 1:47 French Bible1 Kings 1:47 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:46
Top of Page
Top of Page