Daniel 4:36
     36
bêh-   36
בֵּהּ־   36
in   36
Prep   36
2166 [e]
zim·nā
זִמְנָ֞א
At the same time
Noun
4486 [e]
man·də·‘î
מַנְדְּעִ֣י ׀
my reason
Noun
8421 [e]
yə·ṯūḇ
יְת֣וּב
returned
Verb
5922 [e]
‘ă·lay,
עֲלַ֗י
to me
Prep
3367 [e]
wə·lî·qar
וְלִיקַ֨ר
and for the glory
Noun
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯî
מַלְכוּתִ֜י
of my kingdom
Noun
1923 [e]
haḏ·rî
הַדְרִ֤י
my honor
Noun
2122 [e]
wə·zi·wî
וְזִוִי֙
and brightness
Noun
8421 [e]
yə·ṯūḇ
יְת֣וּב
returned
Verb
5922 [e]
‘ă·lay,
עֲלַ֔י
to
Prep
  
wə·lî
וְלִ֕י
me
 
1907 [e]
had·dā·ḇə·ray
הַדָּֽבְרַ֥י
and my counselors
Noun
7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nay
וְרַבְרְבָנַ֖י
and my lords
Noun
1156 [e]
yə·ḇa·‘ō·wn;
יְבַע֑וֹן
sought
Verb
5922 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and in
Prep
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯî
מַלְכוּתִ֣י
in my sovereignty
Noun
8627 [e]
hā·ṯə·qə·naṯ,
הָתְקְנַ֔ת
and I was established
Verb
7238 [e]
ū·rə·ḇū
וּרְב֥וּ
and majesty
Noun
3493 [e]
yat·tî·rāh
יַתִּירָ֖ה
excellent
Adj
3255 [e]
hū·sə·p̄aṯ
ה֥וּסְפַת
was added
Verb
  
 
.
 
 
   
lî.
לִֽי׃
to
Prep
Links
Daniel 4:36Daniel 4:36 Text AnalysisDaniel 4:36 InterlinearDaniel 4:36 MultilingualDaniel 4:36 TSKDaniel 4:36 Cross ReferencesDaniel 4:36 Bible HubDaniel 4:36 Biblia ParalelaDaniel 4:36 Chinese BibleDaniel 4:36 French BibleDaniel 4:36 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:35
Top of Page
Top of Page