2 Chronicles 9:18
8337 [e]   18
wə·šêš   18
וְשֵׁ֣שׁ   18
[there were] And six   18
Noun   18
4609 [e]
ma·‘ă·lō·wṯ
מַעֲל֣וֹת
steps
Noun
  
 

 
 
 3678 [e]
lak·kis·sê
לַ֠כִּסֵּא
to the throne
Noun
3534 [e]
wə·ḵe·ḇeš
וְכֶ֨בֶשׁ
and with a footstool
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
baz·zā·hāḇ
בַּזָּהָ֤ב
in gold
Noun
  
 

 
 
 3678 [e]
lak·kis·sê
לַכִּסֵּא֙
to the throne
Noun
270 [e]
mā·’o·ḥā·zîm,
מָאֳחָזִ֔ים
[which were] fastened
Verb
3027 [e]
wə·yā·ḏō·wṯ
וְיָד֛וֹת
and stays
Noun
2088 [e]
miz·zeh
מִזֶּ֥ה
on each
Pro
2088 [e]
ū·miz·zeh
וּמִזֶּ֖ה
and side
Pro
5921 [e]
‘al-
עַל־
of
Prep
  
 

 
 
 4725 [e]
mə·qō·wm
מְק֣וֹם
the seat
Noun
3427 [e]
haš·šā·ḇeṯ;
הַשָּׁ֑בֶת
on each side of the sitting
Verb
8147 [e]
ū·šə·na·yim
וּשְׁנַ֣יִם
and two
Noun
738 [e]
’ă·rā·yō·wṯ,
אֲרָי֔וֹת
lions
Noun
5975 [e]
‘ō·mə·ḏîm
עֹמְדִ֖ים
standing
Verb
681 [e]
’ê·ṣel
אֵ֥צֶל
by
Noun
  
 
.
 
 
 3027 [e]
hay·yā·ḏō·wṯ.
הַיָּדֽוֹת׃
the stays
Noun
Links
2 Chronicles 9:182 Chronicles 9:18 Text Analysis2 Chronicles 9:18 Interlinear2 Chronicles 9:18 Multilingual2 Chronicles 9:18 TSK2 Chronicles 9:18 Cross References2 Chronicles 9:18 Bible Hub2 Chronicles 9:18 Biblia Paralela2 Chronicles 9:18 Chinese Bible2 Chronicles 9:18 French Bible2 Chronicles 9:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 9:17
Top of Page
Top of Page