Numbers 26:62
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֣וּAnd of them wereVerb
6485 [e]p̄ə-qu-ḏê-hem,פְקֻדֵיהֶ֗םthose who were numberedVerb
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֤הthreeNoun
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִים֙and twentyNoun
505 [e]’e-lep̄,אֶ֔לֶףthousandNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2145 [e]zā-ḵārזָכָ֖רmalesNoun
1121 [e]mib-ben-מִבֶּן־oldNoun
2320 [e]ḥō-ḏešחֹ֣דֶשׁfrom a monthNoun
4605 [e]wā-mā-‘ə-lāh;וָמָ֑עְלָהand upwardSubst
3588 [e]כִּ֣י ׀forConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6485 [e]hā-ṯə-pā-qə-ḏū,הָתְפָּקְד֗וּdo for they were not numberedVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּתוֹךְ֙amongNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3588 [e]כִּ֠יbecauseConj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5414 [e]nit-tanנִתַּ֤ןdo givenVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶם֙likePro
5159 [e]na-ḥă-lāh,נַחֲלָ֔הinheritanceNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֖וֹךְto them amongNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 26:62 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּהְי֣וּ פְקֻדֵיהֶ֗ם שְׁלֹשָׁ֤ה וְעֶשְׂרִים֙ אֶ֔לֶף כָּל־זָכָ֖ר מִבֶּן־חֹ֣דֶשׁ וָמָ֑עְלָה כִּ֣י ׀ לֹ֣א הָתְפָּקְד֗וּ בְּתֹוךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כִּ֠י לֹא־נִתַּ֤ן לָהֶם֙ נַחֲלָ֔ה בְּתֹ֖וךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 26:62 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל־זכר מבן־חדש ומעלה כי ׀ לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא־נתן להם נחלה בתוך בני ישראל׃

Links
Numbers 26:62Numbers 26:62 Text AnalysisNumbers 26:62 InterlinearNumbers 26:62 MultilingualNumbers 26:62 TSKNumbers 26:62 Cross ReferencesNumbers 26:62 Bible HubNumbers 26:62 Biblia ParalelaNumbers 26:62 Chinese BibleNumbers 26:62 French BibleNumbers 26:62 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:61
Top of Page
Top of Page