Proverbs 2:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7563 [e]ū-rə-šā-‘îmוּ֭רְשָׁעִיםBut the wickedAdj
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץfrom the landNoun
3772 [e]yik-kā-rê-ṯū;יִכָּרֵ֑תוּshall be cut offVerb
898 [e]ū-ḇō-wḡ-ḏîm,וּ֝בוֹגְדִ֗יםand the transgressorsVerb
5255 [e]yis-sə-ḥūיִסְּח֥וּshall be rootedVerb
4480 [e]mim-men-nāh.מִמֶּֽנָּה׃from the earthPrep
  פ -  
Hebrew Texts
משלי 2:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּ֭רְשָׁעִים מֵאֶ֣רֶץ יִכָּרֵ֑תוּ וּ֝בֹוגְדִ֗ים יִסְּח֥וּ מִמֶּֽנָּה׃ פ

משלי 2:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה׃ פ

Links
Proverbs 2:22Proverbs 2:22 Text AnalysisProverbs 2:22 InterlinearProverbs 2:22 MultilingualProverbs 2:22 TSKProverbs 2:22 Cross ReferencesProverbs 2:22 Bible HubProverbs 2:22 Biblia ParalelaProverbs 2:22 Chinese BibleProverbs 2:22 French BibleProverbs 2:22 German Bible

Bible Hub
Proverbs 2:21
Top of Page
Top of Page