Numbers 12:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-reḏוַיֵּ֤רֶדAnd came downVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
5982 [e]bə-‘am-mūḏבְּעַמּ֣וּדin a pillarNoun
6051 [e]‘ā-nān,עָנָ֔ןof the cloudNoun
5975 [e]way-ya-‘ă-mōḏוַֽיַּעֲמֹ֖דand stoodVerb
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֣תַח[in] the doorNoun
168 [e]hā-’ō-hel;הָאֹ֑הֶלof the tentNoun
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָא֙and calledVerb
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֣ןAaronNoun
4813 [e]ū-mir-yām,וּמִרְיָ֔םand MiriamNoun
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְא֖וּand came forthVerb
8147 [e]šə-nê-hem.שְׁנֵיהֶֽם׃the twoNoun
Hebrew Texts
במדבר 12:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֤רֶד יְהוָה֙ בְּעַמּ֣וּד עָנָ֔ן וַֽיַּעֲמֹ֖ד פֶּ֣תַח הָאֹ֑הֶל וַיִּקְרָא֙ אַהֲרֹ֣ן וּמִרְיָ֔ם וַיֵּצְא֖וּ שְׁנֵיהֶֽם׃

במדבר 12:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם׃

Links
Numbers 12:5Numbers 12:5 Text AnalysisNumbers 12:5 InterlinearNumbers 12:5 MultilingualNumbers 12:5 TSKNumbers 12:5 Cross ReferencesNumbers 12:5 Bible HubNumbers 12:5 Biblia ParalelaNumbers 12:5 Chinese BibleNumbers 12:5 French BibleNumbers 12:5 German Bible

Bible Hub
Numbers 12:4
Top of Page
Top of Page