Nehemiah 7:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֨יThe menNoun
  qir-yaṯקִרְיַ֤ת -  
7157 [e]yə-‘ā-rîmיְעָרִים֙of Kirjath-jearimNoun
3716 [e]kə-p̄î-rāhכְּפִירָ֣הChephirahNoun
881 [e]ū-ḇə-’ê-rō-wṯ,וּבְאֵר֔וֹתand BeerothNoun
7651 [e]šə-ḇa‘שְׁבַ֥עsevenNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֥יםfortyNoun
7969 [e]ū-šə-lō-šāh.וּשְׁלֹשָֽׁה׃and threeNoun
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 7:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַנְשֵׁ֨י קִרְיַ֤ת יְעָרִים֙ כְּפִירָ֣ה וּבְאֵרֹ֔ות שְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁלֹשָֽׁה׃ ס

נחמיה 7:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אנשי קרית יערים כפירה ובארות שבע מאות ארבעים ושלשה׃ ס

Links
Nehemiah 7:29Nehemiah 7:29 Text AnalysisNehemiah 7:29 InterlinearNehemiah 7:29 MultilingualNehemiah 7:29 TSKNehemiah 7:29 Cross ReferencesNehemiah 7:29 Bible HubNehemiah 7:29 Biblia ParalelaNehemiah 7:29 Chinese BibleNehemiah 7:29 French BibleNehemiah 7:29 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 7:28
Top of Page
Top of Page