Leviticus 24:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5221 [e]ū-mak-kêhוּמַכֵּ֥הand he who killsVerb
929 [e]ḇə-hê-māhבְהֵמָ֖הa beastNoun
7999 [e]yə-šal-lə-men-nāh;יְשַׁלְּמֶ֑נָּהhe shall restoreVerb
5221 [e]ū-mak-kêhוּמַכֵּ֥הand he who killsVerb
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֖םa manNoun
4191 [e]yū-māṯ.יוּמָֽת׃he shall be put to deathVerb
Hebrew Texts
ויקרא 24:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַכֵּ֥ה בְהֵמָ֖ה יְשַׁלְּמֶ֑נָּה וּמַכֵּ֥ה אָדָ֖ם יוּמָֽת׃

ויקרא 24:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת׃

Links
Leviticus 24:21Leviticus 24:21 Text AnalysisLeviticus 24:21 InterlinearLeviticus 24:21 MultilingualLeviticus 24:21 TSKLeviticus 24:21 Cross ReferencesLeviticus 24:21 Bible HubLeviticus 24:21 Biblia ParalelaLeviticus 24:21 Chinese BibleLeviticus 24:21 French BibleLeviticus 24:21 German Bible

Bible Hub
Leviticus 24:20
Top of Page
Top of Page