Leviticus 22:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8104 [e]wə-šā-mə-rūוְשָׁמְר֣וּand They shall keepVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4931 [e]miš-mar-tî,מִשְׁמַרְתִּ֗יmy judgmentNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־lestAdv
5375 [e]yiś-’ūיִשְׂא֤וּthey bearVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָיו֙for itPrep
2399 [e]ḥêṭ,חֵ֔טְאsinNoun
4191 [e]ū-mê-ṯūוּמֵ֥תוּand dieVerb
  ḇōwב֖וֹin itPrep
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
2490 [e]yə-ḥal-lə-lu-hū;יְחַלְּלֻ֑הוּthey profane itVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
6942 [e]mə-qad-də-šām.מְקַדְּשָֽׁם׃who sanctifiesVerb
Hebrew Texts
ויקרא 22:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמְר֣וּ אֶת־מִשְׁמַרְתִּ֗י וְלֹֽא־יִשְׂא֤וּ עָלָיו֙ חֵ֔טְא וּמֵ֥תוּ בֹ֖ו כִּ֣י יְחַלְּלֻ֑הוּ אֲנִ֥י יְהוָ֖ה מְקַדְּשָֽׁם׃

ויקרא 22:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמרו את־משמרתי ולא־ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם׃

Links
Leviticus 22:9Leviticus 22:9 Text AnalysisLeviticus 22:9 InterlinearLeviticus 22:9 MultilingualLeviticus 22:9 TSKLeviticus 22:9 Cross ReferencesLeviticus 22:9 Bible HubLeviticus 22:9 Biblia ParalelaLeviticus 22:9 Chinese BibleLeviticus 22:9 French BibleLeviticus 22:9 German Bible

Bible Hub
Leviticus 22:8
Top of Page
Top of Page