Lamentations 4:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7031 [e]qal-lîmקַלִּ֤יםswifterAdj
1961 [e]hā-yūהָיוּ֙areVerb
7291 [e]rō-ḏə-p̄ê-nū,רֹדְפֵ֔ינוּOur persecutorsVerb
5404 [e]min-niš-rêמִנִּשְׁרֵ֖יthan the eaglesNoun
8064 [e]šā-mā-yim;שָׁמָ֑יִםof the heavenNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
2022 [e]he-hā-rîmהֶהָרִ֣יםthe mountainsNoun
1814 [e]də-lā-qu-nū,דְּלָקֻ֔נוּthey pursuedVerb
4057 [e]bam-miḏ-bārבַּמִּדְבָּ֖רfor us in the wildernessNoun
693 [e]’ā-rə-ḇūאָ֥רְבוּthey laid waitVerb
  lā-nū.לָֽנוּ׃toPrep
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 4:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קַלִּ֤ים הָיוּ֙ רֹדְפֵ֔ינוּ מִנִּשְׁרֵ֖י שָׁמָ֑יִם עַל־הֶהָרִ֣ים דְּלָקֻ֔נוּ בַּמִּדְבָּ֖ר אָ֥רְבוּ לָֽנוּ׃ ס

איכה 4:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קלים היו רדפינו מנשרי שמים על־ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו׃ ס

Links
Lamentations 4:19Lamentations 4:19 Text AnalysisLamentations 4:19 InterlinearLamentations 4:19 MultilingualLamentations 4:19 TSKLamentations 4:19 Cross ReferencesLamentations 4:19 Bible HubLamentations 4:19 Biblia ParalelaLamentations 4:19 Chinese BibleLamentations 4:19 French BibleLamentations 4:19 German Bible

Bible Hub
Lamentations 4:18
Top of Page
Top of Page