Joshua 10:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֔עַJoshuaNoun
1556 [e]gōl-lūגֹּ֛לּוּRollVerb
68 [e]’ă-ḇā-nîmאֲבָנִ֥יםstonesNoun
1419 [e]gə-ḏō-lō-wṯגְּדֹל֖וֹתgreatAdj
413 [e]’el-אֶל־onPrep
6310 [e]פִּ֣יthe mouthNoun
4631 [e]ham-mə-‘ā-rāh;הַמְּעָרָ֑הof the caveNoun
6485 [e]wə-hap̄-qî-ḏūוְהַפְקִ֧ידוּand setVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֛יהָbyPrep
582 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֖יםmenNoun
8104 [e]lə-šā-mə-rām.לְשָׁמְרָֽם׃by it to guardVerb
Hebrew Texts
יהושע 10:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְהֹושֻׁ֔עַ גֹּ֛לּוּ אֲבָנִ֥ים גְּדֹלֹ֖ות אֶל־פִּ֣י הַמְּעָרָ֑ה וְהַפְקִ֧ידוּ עָלֶ֛יהָ אֲנָשִׁ֖ים לְשָׁמְרָֽם׃

יהושע 10:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושע גלו אבנים גדלות אל־פי המערה והפקידו עליה אנשים לשמרם׃

Links
Joshua 10:18Joshua 10:18 Text AnalysisJoshua 10:18 InterlinearJoshua 10:18 MultilingualJoshua 10:18 TSKJoshua 10:18 Cross ReferencesJoshua 10:18 Bible HubJoshua 10:18 Biblia ParalelaJoshua 10:18 Chinese BibleJoshua 10:18 French BibleJoshua 10:18 German Bible

Bible Hub
Joshua 10:17
Top of Page
Top of Page